Արև երեխաներ
Գրեք մեզ՝ downchildren@gmail.com
Զանգահարեք մեզ՝ +37491 047704

Ինչպես օգնել

Մենք օգնում ենք հաշմանդամ երեխաների ընտանիքներին՝ երեխաների խնամքի, կրթության, առողջության պահպանման և վերականգնողական գործընթացներում։

Նվիրել ուրախություն

Նվիրաբերել գումար ՀԿ-ի հաշվեհամարին, այլ նվեր երեխենարին։

Դառնալ կամավոր

Մասնակցել խմբակների աշխատանքներին, արհեստ, ձեռքի աշխատանքն, այլ (սեփական մտաղհացմամբ)

Մասնակցել միջոցառումներին

Մասնակցել միջոցառումներին, շփվել երեխենարի հետ, նպաստել նրանց զարգացմանը։
 

 

 

Վերջին հոդվածները