Արև երեխաներ
Զանգահարեք մեզ՝ +37491 047704
Նվիրաբերել

Դաունի համախտանիիշ ունեցող երեխաների ընտանիքներին ցուցաբերվող հոգեբանամանկավարժական աջակցության մոտեցումներ(Ներբեռնել)

Ձեռնարկում ներկայացված է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների խոսքի և ընդհանուր զարգացման առանձնահատկությունները, ինքնասպասարկման
կարողությունների ձևավորման աշխատանքներն ընտանիքում, ինչպես նաև երեխաների և դեռահասների սեռական դաստիարակության մոտեցումներն ընտանիքում: Ձեռնարկում զետեղված են վարժություններ, խաղերի նմուշ օրինակներ,
մոտեցումներ և խորհուրդներ, որոնք կարելի է կիրառել այս երեխաների կրթադաստիարակչական գործընթացում, տնային պարապմունքների կազմակերպման ընթացքում: Ձեռնարկը նախատեսված է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների
ընտանիքների համար